000-CÁCH THỨC LÀM VIÊC

admin

HanhOracle
Staff member
#1
NHÓM 1: NHÂN SỰ TẠI CĐCK

A. THỜI GIAN LÀM VIỆC
1. Sáng từ 7:30-11:30 Chiều từ 13:30 - 17:00 từ Thứ 2 ->Thứ 6 (Tại văn phòng)
2. Chủ Nhật làm 13:00 - 17:00 (Địa điểm làm việc linh động) - Chiều chiến lược
3. Thứ T7 & Sáng CN nghỉ

B. CÁCH THỨC LÀM VIÊC.
1. Dựa vào Kế hoạch và mục tiêu cá nhân 6 tháng. Ban lãnh đạo xây dựng kế hoạch theo tháng -> tuần -> ngày. Bản kế hoạch này theo chuẩn CĐCK
Báo cáo
2. Cập Nhật Theo
2.1 Ngày: Gửi lên topic tháng vào 8:30 hàng ngày.
2.2 Tuần gửi vào 14:00 thứ 6 hàng tuần.
2.3 Tháng:

C. TIÊU CHÍ QUAN TRỌNG OKR (Kết Quả Then Chốt) ĐO LƯỜNG HIỆU QUẢ CÔNG VIÊC THEO
1. NGÀY LÀM VIỆC: >8 điểm (Ngày tốt), 5-7 điểm (Ngày bình thường), 2-4 điểm ( Ngày lãng phí)
1.1. Ra được 5 việc cần làm cho ngày tiếp theo trước 20h00 tối (20% - 2 điểm)
1.2. Ra được cách thức mỗi việc giải quyết trong 25 phút/1 việc (Xem cách thức định lượng 1 việc trong 25 phút) (20% ~2 điểm)
1.3. Hoàn thành tối thiểu 5 việc trong ngày trước 15h00 của ngày (20% - 2 điểm)
1.4. Đọc được 30 trang sách (10% - 1 điểm)
1.5. Chạy bộ 3km/ngày (5.000 bước) (15% - 1 điểm)
1.6. Post báo cáo cập nhật lên hệ thống (20% - 2 điểm)

D. TUẦN
1.
C. THÁNG

PHƯƠNG PHÁP LÀM VIỆC

OKR -

CÁCH THỨC TÍNH ĐIỂM KẾT QUẢ THU NHẬP SAU CÙNG THEO NGÀY THEO OKR.
OKR - Kết quả then chốt này dựa vào để tính thu nhập của từng thành viên theo kết quả then chốt này
OKR phải được chia nhỏ đến cấp độ mỗi OKR giải quyết trong vòng 25 phút. Sau 25 phút mà giải quyết không được phải báo cáo/cập nhật ngay lập tức.

CÁCH TÍNH THU NHẬP

1. Dựa vào Kết quả OKR
2.
 
Last edited:

admin

HanhOracle
Staff member
#2
#55OKR - Cập Nhật Kết Quả Then Chốt của 5 Ngày Hôm Nay Đã Làm và 5 Kết Quả Then Chốt Cần Hoàn Thành Ngày Hôm Sau và cập nhật lên chính bài của mình trước 5 giờ chiều trong ngày.
1. Tất cả các việc phải gắn liền hoặc liên quan đến mục tiêu chung Group của tháng. Xem ở link http://vominhhanh.com/index.php?threads/h-muc-tieu-va-k-t-qua-then-ch-t.243/#post-473
VD:
Kết quả then chốt
1. Đưa đội nhóm đi cùng chuyên gia đầu tư BĐS từ 11:00-2:00 nhóm vui và hiệu quả - Liên quan đến mục 7 của mục Kết quả then chốt tháng 6
 
Last edited:
Top