01.03. KẾ TOÁN TÀI CHÍNH

admin

HanhOracle
Staff member
#1
Thực hiện dịch vụ kế toán trọn gói

1. Tổng quan dịch vụ kế toán thuế trọn gói:
  • Làm hồ sơ pháp nhân với cơ quan thuế.
  • Làm thủ tục đăng ký hoá đơn, tư vấn in hoá đơn.
  • Cung cấp phần mềm kế toán theo chuẩn của Bộ Tài chính quy định.
  • Lập và nộp báo cáo gửi cơ quan thuế.
  • Tư vấn chi phí tiền lương, chi phí bảo hiểm, nghiệp vụ liên quan đến kế toán
  • Thay mặt doanh nghiệp làm việc với cơ quan thuế, các cơ quan chức năng.
2. Chi tiết công việc kế toán thuế trọn gói
Công việc hàng tháng


– Phân loại, kiểm tra tính hợp lý hợp lệ của chứng từ gốc kế toán

– Lập tờ khai thuế GTGT

– Lập tờ khai thuế TNCN.

– Kê khai thuế GTGT hàng tháng, nộp thuế GTGT hàng tháng

– Nộp báo cáo lên cơ quan thuế theo quy định.

+ Hoàn thiện chứng từ và Lập sổ sách kế toán

+ Lập các chứng từ kế toán: Nhập, xuất, thu,chi

+ Lập các sổ chi tiết tính giá thành sản phẩm, sổ kho hàng hoá, phải thu, phải trả

+ Lập các mẫu biểu phân bổ, khấu hao…theo quy định

+ Lập bảng lương, các mẫu biểu liên quan đến lao động.

+ Lập sổ cái các tài khoản

+ Lập sổ nhật ký chung

– Lập báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh

– Giao dịch và giải trình với cơ quan thuế

Công việc hàng quý

– Lập tờ khai thuế GTGT, TNCN nếu DN kê khai theo quý.

– Lập tờ khai tạm tính thuế TNDN quý.

– Lập báo cáo tạm quyết toán thuế TNDN và nộp lên cơ quan thuế.

– Hoàn thiện toàn bộ sổ sách, chứng từ trong quý và bàn giao cho Doanh nghiệp.

Công việc cuối năm

– Lập quyết toán thuế TNDN, TNCN.

– Lập báo cáo tài chính.

http://hoadondientu69.com/dich-vu-ke-toan-thue-tron-goi-tai-ba-ria-vung-tau-tp-hcm/
 
Top