20 câu hỏi trước khi làm ăn với nhau

admin

HanhOracle
Staff member
#1
1. mong muốn của bạn khi tham gia làm ăn hoặc kinh doanh việc này là gì ?
2. Tại sao bạn lại muốn tham gia kinh doanh này ?
3. Bạn chấp nhận đầu tư tối thiểu bao nhiêu tiền vào việc kinh doanh này.
4. Bạn chấp nhận và sẵn sàng bỏ ra bao nhiêu giờ 1 tuần để tham gia và việc kinh doanh này
5. ..
 
Top