DANH MỤC VÀ CHỨC NĂNG CỦA CÁC TRANG WEB

admin

HanhOracle
Staff member
#1
DANH MỤC VÀ CHỨC NĂNG CỦA CÁC TRANG WEB

Rev01

 1. www.planningofthing.com - Lập kế hoạch mọi thứ, Áp dụng dữ liệu có sẳn để hệ thống hóa thành bảng kế hoạch cụ thể, làm cho những mục tiêu/dự án phức tạp trở nên rõ ràng và khả thi hơn!
A. NỘI DUNG CHÍNH
1. Phát triển các Bảng kể hoạch theo tiêu chuẩn quốc tế (PMI & Oracle Primavera P6) ở các lĩnh vực Ưu tiên và có nhu cầu phát triển lớn như: Xây dựng, Bất động sản, Kế hoạch Kinh doanh.
2. Phát triển Kế hoạch kinh doanh theo mô hình quản trị dự án từ các danh mục Dự án mà Tổ chức đang theo đuổi!
3.

B. CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ CHÍNH
1. Xây dựng tiêu chuẩn kiểm soát chất lượng bảng kế hoạch ở đa lĩnh vực, đa ngôn ngữ.
2. Một Platform để các Planner chuyển tải các bảng kế hoạch lên và tạo ra thu nhập.
3.

C. NGUỒN THU CHÍNH
1. Xuất bản: Phát hành Bảng kế hoạch dạng file PDF, XER, Exel và in dạng sách.
2. Đào tạo: Đào online & offline cách thức lập kế hoạch bằng Primavera P6
3. Lập kế hoạch theo yêu cầu:


 1. www.conkien.org - www.congdongconkien.com - Kiến tạo cộng đồng - Nâng tầm kiến thức!
  A. NỘI DUNG CHÍNH
  1. Là trang phát triển cộng đồng - thành viên - Membership cho hệ Sinh thái.
  2.

  B. CHỨC NĂNG CHÍNH
  1. Nơi kết nối những con người ưu tú để chia sẻ những giá trị lớn mang đến cho nhiều người. Tập trung vào phân khúc Quản trị & Lãnh đạo
  2.
  C. NGUỒN THU CHÍNH
  1. Membership Site
  2.
  3.

 2. www.vominhhanh.com - Đã sinh ra kiếp trong trời đất - hãy có công gì với núi sông!
  A. NỘI DUNG CHÍNH
  1. Là trang thông tin tiểu sử cá nhân
  2. Góc nhìn về thế giới xung quanh và những khác vọng - hoài bảo
  3. Là các Lĩnh vực và mảng kinh doanh đang phát triển.
  4. Những bài học hay về lãnh đạo, kinh nghiệm cá nhân.

  B. CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ CHÍNH
  1. Là nơi để xây dựng giá trị - thương hiệu cá nhân
  2. Là trang bắt đầu để kết nối với các trang khác hay các Sản phẩm - Dịch vụ mà VMH đang tham gia.
  3. Nhằm xác định mình là ai ? Mình đến nơi này để làm gì ?

  C. NGUỒN THU CHÍNH
  + Không thu phí.

 3. www.hl5.vn - Phát triển nhà lãnh đạo Cấp độ 5
A. NỘI DUNG CHÍNH
1.
2.
3.

B. CHỨC NĂNG CHÍNH
1.
2.
3.
C. NGUỒN THU CHÍNH
1.
2.
3.


 1. www.pmi.vn - Cty Cổ Phần ABC - Xuất sắc trên từng dự án.

  A. NỘI DUNG CHÍNH
  1.
  2.
  3.

  B. CHỨC NĂNG CHÍNH
  1.
  2.

  C. NGUỒN THU CHÍNH
  1. Xuất bản Bảng Kế Hoạch
  2.

 2. www.planningoflife.me
  A. NỘI DUNG CHÍNH
  1.
  2.
  3.

  B. CHỨC NĂNG CHÍNH
  1.
  2.
  3.

  C. NGUỒN THU CHÍNH
  1. Xuất bản Bảng Kế Hoạch
  +

 3. www.pmi.org.vn – Trang Cộng đồng thành viên PMI Việt Nam

  A. NỘI DUNG CHÍNH
  1.
  2.
  3.
  B. CHỨC NĂNG CHÍNH
  1.
  2.
  3.
  C. NGUỒN THU CHÍNH
  1.
  2.
  3.

 4. www.pmivnc.org - Trang chính thức của PMI Vietnam Chapter
  A. NỘI DUNG CHÍNH
  1.
  2.
  3.

  B. CHỨC NĂNG CHÍNH
  1.
  2.
  3.

  C. NGUỒN THU CHÍNH
  1.
  2.
  3.

 5. www.pgmp.club - Kết nối cộng Đồng PgMP trên toàn cầu!
  A. NỘI DUNG CHÍNH
  1. Là nơi kết nối những thành viên đã có PgMP trên toàn thế giới
  2. Chia sẻ tài liệu và kinh nghiệm/bài học để thi lấy chứng chỉ PgMP

  B. CHỨC NĂNG CHÍNH
  1. Xây dựng giá trị và sự cam kết để các thành viên đã có PgMP hoặc mong muốn có PgMP tham gia và đóng góp giá trị.
  2. Chính sách và cơ chế công tâm
  3. Nhiều giá trị liên quan đến PgMP
  4. Thúc đẩy sự phát triển PfMP tại Việt Nam và Toàn cầu!

  C. NGUỒN THU CHÍNH
  1. Membership Site
  2. Tài trợ - đóng góp của các thành viên.

 6. www.pfmp.club - Kết nối cộng Đồng PfMP trên toàn cầu!

  A. NỘI DUNG CHÍNH
  1. Là nơi kết nối những thành viên đã có PfMP trên toàn thế giới
  2. Chia sẻ tài liệu và kinh nghiệm/bài học để thi lấy chứng chỉ PfMP

  B. CHỨC NĂNG CHÍNH
  1. Xây dựng giá trị và sự cam kết để các thành viên đã có PfMP hoặc mong muốn có PgMP tham gia và đóng góp giá trị.
  2. Chính sách và cơ chế công tâm
  3. Nhiều giá trị liên quan đến PfMP
  4. Thúc đẩy sự phát triển PfMP tại Việt Nam và Toàn cầu!

  C. NGUỒN THU CHÍNH
  1. Membership Site
  2. Tài trợ - đóng góp của các thành viên.

 7. www.pmi.edu.vn - Cần có Approve PMI
  A. NỘI DUNG CHÍNH
  1. Phát triển các chương trình đào tạo của PMI tại Việt Nam
  2. Lan tỏa giá trị PMI tại Việt Nam
B. CHỨC NĂNG – NHIỆM VỤ CHÍNH
+
C. NGUỒN THU CHÍNH
+ Xuất bản Bảng Kế Hoạch


 1. www.pmp.edu.vn – Đào tạo PMP

  A. NỘI DUNG CHÍNH
  1.
  2.
  3.
  B. CHỨC NĂNG CHÍNH
  1.
  2.
  3.
  C. NGUỒN THU CHÍNH
  1.
  2.
  3.

 2. www.pmbok.vn – Chuyển tải và Việt hóa PMBOK!

  A. NỘI DUNG CHÍNH
  1.
  2.
  3.
  B. CHỨC NĂNG CHÍNH
  1.
  2.
  3.
  C. NGUỒN THU CHÍNH
  1.
  2.
  3.

 3. www.primavera.edu.vn

  A. NỘI DUNG CHÍNH
  1.
  2.
  3.
  B. CHỨC NĂNG CHÍNH
  1.
  2.
  3.
  C. NGUỒN THU CHÍNH
  1.
  2.
  3.
 4. www.phanthienan.com
  A. NỘI DUNG CHÍNH
  1.
  2.
  3.
  B. CHỨC NĂNG CHÍNH
  1.
  2.
  3.
  C. NGUỒN THU CHÍNH
  1.
  2.
  3.
 5. www.cptpp.vn

  A. NỘI DUNG CHÍNH
  1.
  2.
  3.
  B. CHỨC NĂNG CHÍNH
  1.
  2.
  3.
  C. NGUỒN THU CHÍNH
  1.
  2.
  3.
 6. www.skyway.vn
  A. NỘI DUNG CHÍNH
  1.
  2.
  3.
  B. CHỨC NĂNG CHÍNH
  1.
  2.
  3.
  C. NGUỒN THU CHÍNH
  1.
  2.
  3.
 7. www.facebook.edu.vn
  A. NỘI DUNG CHÍNH
  1.
  2.
  3.
  B. CHỨC NĂNG CHÍNH
  1.
  2.
  3.
  C. NGUỒN THU CHÍNH
  1.
  2.
  3.
 
Last edited:
Top