Phân biệt các loại cổ phần trong công ty cổ phần

admin

HanhOracle
Staff member
#1
Vốn điều lệ của công ty cổ phần được thể hiện dưới dạng cổ phần. Người sở hữu cổ phần gọi là cổ đông, cổ đông có thể là cá nhân hoặc tổ chức. Tùy theo loại cổ phần họ sở hữu mà có thể có tên gọi khác nhau. Thông qua bài viết này, PHÁP LÝ KHỞI NGHIỆP sẽ tìm hiểu về các loại cổ phần.
1608545303246.png
 
Top