PHÁT HÀNH CỔ PHẦN BDS.TOP

admin

HanhOracle
Staff member
#1
- Căn cứ và chiến lược phát triển Công ty Cộng Đồng Con Kiến về phát triển mảng Bất Động sản. Đầu tư hệ thống và mô hình 5BDS.TOP – phát triển 5 Bất động sản tốt nhất trên từng lĩnh vực và từng vùng khác nhau dựa vào cộng nghệ AI Real. Giai đoạn I – Khâu chuẩn bị 300 triệu để đầu tư hệ thông. Định hướng mô hình 5BDS.TOP thành doanh nghiệp cổ phần riêng biệt và kêu gọi đầu tư tương đương 30,000 cổ phần mệnh giá 10,000 đ/cp.
- Dựa trên tinh thần trung thực và thiện chí hợp tác của các bên.
 
Top