PMVC TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ CẤP CAO

admin

HanhOracle
Staff member
#1
CÔNG TY CP QUẢN TRỊ DỰ ÁN VIỆT NAM
TUYỂN DỤNG: 2 PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH

1. PHÓ TỔNG PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ DỰ ÁN
ĐỐI TƯỢNG: NGƯỜI NƯỚC NGOÀI
CHUYÊN MÔN: CÓ AM HIỂU VÀ KINH NGHIÊM LIÊN QUAN PMI, PMP HOẶC ORACLE PRIMAVERA P6 LÀ LỢI THẾ
THỜI GIAN LÀM VIỆC: 2 NGÀY/TUẦN
LƯƠNG: $1.000 - $3.000
ĐỊA ĐIỂM: BASE Ở HCM/VŨNG TÀU

2. PHÓ TỔNG PHỤ TRÁCH ĐIỀU HÀNH TỔNG THỂ
ĐỐI TƯỢNG: NGƯỜI VIỆT
CHUYÊN MÔN: TỪNG ĐIỀU HÀNH HAY SETUP CÔNG TY CÓ NHÂN SỰ >200 NGƯỜI HOẶC ĐẢM NHẬN CÁC VỊ TRÍ PHÓ/TRƯỞNG BỘ PHÂN CÔNG TY ĐÃ NIÊM YẾT TRÊN SÀN CHỨNG KHOÁN.
THỜI GIAN LÀM VIỆC: 5.5 NGÀY/TUẦN
LƯƠNG: $1.000 - $3.000
ĐỊA ĐIỂM: BASE Ở HCM/VŨNG TÀU

QUYỀN LỢI CHUNG:
+ ĐƯỢC THAM GIA VÀ THỬ THÁCH CÁC DỰ ÁN QUY MÔ LỚN TỪ $50 TRIÊU TRỞ LÊN
+ ĐƯỢC THAM GIA ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN PMVC
+ ĐƯỢC NHÂN THƯỞNG CỔ PHIẾU/CỔ PHẦN KHI ĐẠT CÁC MỤC TIÊU THEO THỎA THUẬN

EMAIL: HANHPMP@GMAIL.COM
CALL: 0937212367
 
Top