THÀNH VIÊN FORUM: QUY ĐỊNH CHUNG

admin

HanhOracle
Staff member
#1
1. QUY ĐỊNH CHUNG
.1. Không bàn luận về tôn giáo - chính trị
.2. Không châm biếm hay nói xấu bất cứ ai tại nơi này

2. QUY ĐỊNH VỀ THÔNG TIN CÁ NHÂN MEMBER
.1. Sử dụng avatar với hình ảnh thật của người đăng ký member
.2. Email và số điện thoại phải đúng thực tế.

3. BAN/XOA NICK KHI
.1. Trong vòng 3 ngày sau khi đăng ký không thay đổi avatar thật.
 

admin

HanhOracle
Staff member
#2
Về bài Viết
1. Không đặt câu hỏi trên bài viết củ mà không đúng chủ đề bài viết đó. Khác chủ đề thì viết bài viết mới hoàn toàn ở đúng chuyên mục.
 
Top