VÕ MINH HẠNH - KẾ HOẠCH 6 THÁNG 2019

admin

HanhOracle
Staff member
#1
THÁNG 6/2019
22-24: John C Maxwel
29-30: Lớp Đầu Tư BĐS

THÁNG 7/2019

THÁNG 8/2019
16-18: Đánh Thức Sự Giàu Có 42 - HCM
21-22: Tinh Thần Doanh Nhân 19 - HCM

THÁNG 9/2019

THÁNG 10/2019

THÁNG 11/2019

THÁNG 12/2019
 
Last edited:

admin

HanhOracle
Staff member
#2
THÁNG 6/2019

17/06 - Thứ 2
Sáng:
  1. Làm việc sở TNMT
  2. Xử lý đầu việc Sếp L
  3. Xử lý thuế
  4. Chốt Chương trình học 22-23-24/06/19
  5. Chương trình Lê Tâm:
Chiều
+

18/06 - Thứ 3
Sáng:
+ Làm việc tại Bà rịa
Chiều:
+ Làm việc tại Bà rịa

19/06 - Thứ 4
Sáng:
Chiều:
+ Làm việc với A Tuấn - PCT

20/06 - Thứ 5
Sáng:
Chiều:
 
Last edited:
Top